Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

Ja det är just det, vi på förskolan har ett ansvar att förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. Är ni sugna på att läsa mer om hur skolverket ser på det gå in på https://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2016/forskolan-ska-forbereda-barnen-for-ett-digitaliserat-samhalle-1.256632

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Anton Fagergren

Den 3  februari fick Hallsbergs skickliga pedagoger lyssna till Anton Fagergren. En inspirerande föreläsning där han visade på hur vi i förskolan kan använda digitala verktyg på ett mycket inspirerande sätt.

Vi i förskolan har ett ansvar att rusta barnen för deras framtid,  vi kan inte välja bort digitaliseringen i förskolan men vi måste fundera över hur vi väljer att använda den

 


Prenumerera på nya blogginlägg